Kollegium

Kollegium der IGS Stromberg

 

Wir haben keine festgelegten Sprechstunden; bitte vereinbaren Sie bei Bedarf individuelle Gesprächstermine mit den Kolleginnen und Kollegen.

Lehrkraft Klassenleitung Fächer
Beuscher, Stefan 6c M, Sp
Boerckel, Dr. Cathrin --- E, Lat
Ciriminna-Thielmann, Elda 11 (D) D, BK
Detemple, Liza 8b D, E
Dewenter, Valentina 6a M, Ph
Dittmayer, Rahel 6c E, Bio
Doetsch, Martina 6d M, kR, Et, ITG
Dörrschuck, Kai 9c D, Ge, GL
Düllmann, Dirk 6b M, Ph, ITG, KM
Faustmann-Braun, Heike --- eR
Fenten, Dieter --- E, Ek, Et, GL
Flachs, Johanna 8a Bio, D, F
Freese, Carsten 13 (D) D, Et, DS
Frey, Martina 6b D, Ge, Ek, GL
Friederich, Sandra 5b M, eR, Et, Sk, GL
Gehrlein, Eva --- D, E
Gerhardt-Göttel, Angelina --- Sp, Sk, GL
Grambow-Chihab, Catherine --- D, E
Gran, Tina --- E, Ge, GL
Gruschwitz, Frederic 7b F, Sp
Harder, Patricia --- F
Haslinger, Carolin 8d Sp, Sk, GL
Hedderich, Kristin 11 (E) E, Ge, GL, DS
Hehn, Christine --- M, Ek, GL
Hellmeier, Anke 13 (Bio) Bio, Ek, GL
Herziger, Lara 7b D, E, Sk, GL
Hillmann, Nina 5c E, Bio
Hilsbos, Sarah 13 (E) E, D
Huhn, Eva 8c D, E, Bio
Jacoby, Jürgen --- M, Ch
Jung, Susanne --- Bio, Sp
Kaucher, Jutta 12 (D) D, Ge, Sk, GL, M
Kern, Alexander --- Ch, Ek, GL
Kirchner, Ulrike --- M, Ch, BK
Klaperski, Karin --- kR, Et, GL
Kleinhage, Lena --- E, Bio
Klinghammer, Jürgen 5a Ph, M, BK
Kraft, Alexander 7a E, Ge, GL, KM, ITG
Krusch, Tjaard --- Sp, E
Kuchenmeister, Katharina --- D, E, kR
Lamoth, Miriam 7a D, Ek, GL
Link, Anna --- D, Sp, kR, Et
Lipproß, Sandra --- Bio, E, D
Löhfelm, Gerhard 8c BK, DS
Lustenberger, Thorsten 10d E, Sp
Mäder, Thorsten 9d Mus, E
Märtens, Dr. Patrick 12 (M) M, Sp
Merziger, Gerhard 9b Sp, Ek, GL
Mikolaiski, Dr. Friederike 8a Ch, Ph
Münch, Bianca 12 (E) E, D
Mürtz, Alexander 11 (M) M, Ph
Pesch, Luca 7c Mus, Ge, GL, Et
Rebl, Werner --- BK, F, D
Reiber, Holger 13 (M) Ch, M
Rindt, Ursula --- eR, Et, Lat, GL
Rith, Volker 10b kR, Et, Sk, GL
Rosenbaum, Nik --- M, Sp
Sattler, Marion --- D, Bio
Schäfer, Timo 9a M, Ch, Ph
Scheubert, Katharina --- BK, kR, Et
Schickle, Eva 6a BK, Sk, GL
Schmitt, Julia --- E, M
Scholz, Georg 10a Mus, GL
Schönberg, Sarah 5d M, Sp
Schönborn, Benjamin 5d Lat, Ge, GL
Schwarz, Siegfried 7d D, Ge, GL, KM
Seckler-Vetter, Katja 7d D, Ge, GL, DS
Sosna, Birgit --- E, Lat, GL
Stenger, Kerstin 11 (Bio) Bio, E
Stolz, Stefan 5b Ch, Sp
Strippoli, Luigi 8b E, F
Thiel, Jens 8d Ph, Sp
Traumann, Johannes 10c E, Mus
Trierweiler, Marcel 6d Lat, Ge, Sp, GL
Tullius, Marco --- Sp, Bio
Wagner, Patricia 12 (Bio) Bio, Ch
Wiegand, Christine 5a M, Inf, ITG, KM
Ziegler, Georg 5c Mus, Ge, GL
Zinß, Lisa 7c D, kR, Et, Ge, GL

Referendare

Referendarin/Referendar Fächer
Fischer, Julia BK, F
Pahlke, Annabell D, E