Kollegium

Kollegium der IGS Stromberg

 

Wir haben keine festgelegten Sprechstunden; bitte vereinbaren Sie bei Bedarf individuelle Gesprächstermine mit den Kolleginnen und Kollegen.

Lehrkraft Klassenleitung Fächer
Bersch, Luzia 7c M, Sk
Brauner, Winfried 5a Mus, Sp, M
Ciriminna-Thielmann, Elda 8a D, BK
Dewenter, Valentina --- M, Ph
Doetsch, Martina 9b M, kR, ITG
Dörrschuck, Kai 13er D, Ge, GL
Düllmann, Dirk 9c M, Ph, ITG
Ehrhardt, Klaudia --- Ch
Faustmann-Braun, Heike --- eR
Fenten, Dieter --- E, Ek, Et, GL
Fischer, Enrico --- Sp, kR
Freese, Carsten 6d D, Et, DS
Frei, Marion 8b Bio, Ch
Frey, Martina 5d D, Ge, Ek, GL
Friederich, Sandra 8d M, eR, Et, Sk, GL
Gehrlein, Eva 13er D, E
Gerhardt, Angelina --- Sp, Sk, GL
Hammes, Carmen --- Sp, F
Harder, Patricia --- F
Haslinger, Carolin 12er Sp, Sk, GL
Hedderich, Kristin 6c E, Ge, GL
Hellmeier, Anke 13er Bio, Ek, GL
Hilsbos, Sarah 10b E, D
Huhn, Eva 5c D, E, Bio
Jacoby, Jürgen --- M, Ch
Kaucher, Jutta 10c D, Ge, Sk, GL, M
Kern, Alexander 12er Ch, Ek, GL
Kirchner, Ulrike --- M, Ch, BK
Klaperski, Karin 6a kR, GL
Kleinhage, Lena --- E, Bio
Klinghammer, Jürgen 6b Ph, M, BK
Kraft, Alexander 6a E, Ge, GL, KM, ITG
Link, Anna 8c D, Sp
Lipproß, Sandra 11er Bio, E, D
Löhfelm, Gerhard 9d BK, DS
Lustenberger, Thorsten 7d E, Sp
Mäder, Thorsten 8a Mus, E
Märtens, Patrick 7b M, Sp
Meier-Schultz, Susan 7a D, F
Merziger, Gerhard 12er Sp, Ek, GL
Mikolaiski, Friederike 5a Ch, Ph
Müller, Matthias --- kR, E
Müller, Susanne 5b Bio, Sp
Münch, Bianca 5c E, D
Nguyen, Martina --- M, Bio
Nockel, Kathrin --- BK, D
Rebl, Werner 9a BK, F, D
Reiber, Holger --- Ch, M
Rindt, Ursula 7b eR, Et, Lat, GL
Rith, Volker 6c kR, Sk, GL
Rosenbaum, Nik --- M, Sp
Sattler, Marion --- D, Bio
Schäfer, Ruth 6b E, F
Schäfer, Timo 8d M, Ch, Ph
Schickle, Eva 7d BK, Sk, GL
Schmitt, Julia --- E, M
Schöller, Kevin --- kR, Ge, GL
Scholz, Georg 7a Mus, GL
Schönberg, Sarah 11er Sp, M
Schönborn, Benjamin 12er Lat, Ge, GL
Schuhmacher, Claudia --- E, Ek, GL
Schwarz, Siegfried 11er D, Ge, GL, KM
Seemann, Ann-Kristin 13er M, Ch
Seckler-Vetter, Katja 10a D, Ge, DS, GL
Sosna, Birgit --- E, Lat, GL
Starkbaum, Michael 8b M, Sp
Stenger, Kerstin 6d Bio, E
Strippoli, Luigi 7c E, F
Takim-Eravci, Leyla 5b D, M, Et
Thiel, Jens 5d Ph, Sp
Traumann, Johannes 10d E, Mus
Tullius, Marco --- Sp, Bio
Wagner, Patricia 11er Bio, Ch
Ziegler, Georg 8c Mus, Ge, GL

Referendare

Referendarin/Referendar Fächer
Detemple, Liza D, E
Hohns, Julian E, Sp
Mürtz, Alexander M, Ph