Kollegium

Kollegium der IGS Stromberg

 

Wir haben keine festgelegten Sprechstunden; bitte vereinbaren Sie bei Bedarf individuelle Gesprächstermine mit den Kolleginnen und Kollegen.

Lehrkraft Klassenleitung Fächer
Beuscher, Stefan --- M, Sp
Chihab, Catherine 5d D, E
Ciriminna-Thielmann, Elda 9a D, BK
Detemple, Liza 6b D, E
Dewenter, Valentina --- M, Ph
Dittmayer, Rahel 9d E, Bio
Doetsch, Martina 10b M, kR, ITG
Dörrschuck, Kai 7c D, Ge, GL
Düllmann, Dirk 10c M, Ph, ITG, KM
Faustmann-Braun, Heike --- eR
Fenten, Dieter --- E, Ek, Et, GL
Fischer, Enrico --- Sp, kR
Flachs, Johanna --- Bio, D, F
Freese, Carsten 11er D, Et, DS
Frei, Marion --- Bio, Ch
Frey, Martina 6d D, Ge, Ek, GL
Friederich, Sandra 9d M, eR, Et, Sk, GL
Gehrlein, Eva 5b D, E
Gerhardt-Göttel, Angelina --- Sp, Sk, GL
Hammes, Carmen 5b Sp, F
Harder, Patricia --- F
Haslinger, Carolin 13er Sp, Sk, GL
Hedderich, Kristin 7c E, Ge, GL
Hellmeier, Anke 11er Bio, Ek, GL
Herziger, Lara 5a D, E, Sk, GL
Hilsbos, Sarah 11er E, D
Huhn, Eva 6c D, E, Bio
Jacoby, Jürgen --- M, Ch
Kaucher, Jutta --- D, Ge, Sk, GL, M
Kern, Alexander 13er Ch, Ek, GL
Kirchner, Ulrike --- M, Ch, BK
Klaperski, Karin 7a kR, GL
Kleinhage, Lena --- E, Bio
Klinghammer, Jürgen 7b Ph, M, BK
Kraft, Alexander 5a E, Ge, GL, KM, ITG
Kuchenmeister, Katharina --- D, E, kR
Link, Anna --- D, Sp
Lipproß, Sandra 12er Bio, E, D
Löhfelm, Gerhard 10d BK, DS
Lustenberger, Thorsten 8d E, Sp
Mäder, Thorsten 7d Mus, E
Märtens, Dr. Patrick 8b M, Sp
Meier-Schultz, Susan 8a D, F
Merziger, Gerhard 13er Sp, Ek, GL
Mikolaiski, Dr. Friederike 6a Ch, Ph
Müller, Matthias --- kR, E
Müller, Susanne 6b Bio, Sp
Münch, Bianca 6c E, D
Mürtz, Alexander 5c M, Ph
Nguyen, Martina --- M, Bio
Nockel, Kathrin --- BK, D
Rebl, Werner 10a BK, F, D
Reiber, Holger 11er Ch, M
Rindt, Ursula 7b eR, Et, Lat, GL
Rith, Volker 8b kR, Sk, GL
Rosenbaum, Nik --- M, Sp
Sattler, Marion --- D, Bio
Schäfer, Timo 7a M, Ch, Ph
Schaller, Lisa 5c D, kR, Ge, GL
Schickle, Eva 8d BK, Sk, GL
Schmitt, Julia --- E, M
Schöller, Kevin --- kR, Ge, GL
Scholz, Georg 8a Mus, GL
Schönberg, Sarah 12er Sp, M
Schönborn, Benjamin 13er Lat, Ge, GL
Schwarz, Siegfried 12er D, Ge, GL, KM
Seckler-Vetter, Katja 5d D, Ge, DS, GL
Sosna, Birgit --- E, Lat, GL
Stenger, Kerstin 7d Bio, E
Strippoli, Luigi 8c E, F
Thiel, Jens 6d Ph, Sp
Traumann, Johannes 8c E, Mus
Trierweiler, Marcel 9c Lat, Ge, Sp, GL
Tullius, Marco --- Sp, Bio
Wagner, Patricia 12er Bio, Ch
Wiegand, Christine --- M, Inf, ITG, KM
Ziegler, Georg 9c Mus, Ge, GL

Referendare

Referendarin/Referendar Fächer
Bartholmes, Rebekka D, E
Kauer, Raphael Bio, Sp
Keil, Julia E, Ch