Kollegium

Kollegium der IGS Stromberg

 

Wir haben keine festgelegten Sprechstunden; bitte vereinbaren Sie bei Bedarf individuelle Gesprächstermine mit den Kolleginnen und Kollegen.

Lehrkraft Klassenleitung Fächer
Beuscher, Stefan 5c M, Sp
Boerckel, Dr. Cathrin --- E, Lat
Ciriminna-Thielmann, Elda 10a D, BK
Detemple, Liza 7b D, E
Dewenter, Valentina 5a M, Ph
Dittmayer, Rahel 5c E, Bio
Doetsch, Martina 5d M, kR, Et, ITG
Dörrschuck, Kai 8c D, Ge, GL
Düllmann, Dirk 5b M, Ph, ITG, KM
Faustmann-Braun, Heike --- eR
Fenten, Dieter --- E, Ek, Et, GL
Flachs, Johanna 7a Bio, D, F
Freese, Carsten 12 (D) D, Et, DS
Frey, Martina 5b D, Ge, Ek, GL
Friederich, Sandra 10d M, eR, Et, Sk, GL
Gehrlein, Eva 6b D, E
Gerhardt-Göttel, Angelina --- Sp, Sk, GL
Grambow-Chihab, Catherine 6d D, E
Grasser, Julian --- Ge, GL, Sp
Hammes, Carmen 6b Sp, F
Harder, Patricia --- F
Haslinger, Carolin 7d Sp, Sk, GL
Hedderich, Kristin 8c E, Ge, GL, DS
Hehn, Christine --- M, Ek, GL
Hellmeier, Anke 12 (Bio) Bio, Ek, GL
Herziger, Lara 6a D, E, Sk, GL
Hilsbos, Sarah 12 (E) E, D
Huhn, Eva 7c D, E, Bio
Jacoby, Jürgen --- M, Ch
Jung, Susanne --- Bio, Sp
Kaucher, Jutta 11 (D) D, Ge, Sk, GL, M
Kern, Alexander --- Ch, Ek, GL
Kirchner, Ulrike --- M, Ch, BK
Klaperski, Karin 8a kR, Et, GL
Kleinhage, Lena --- E, Bio
Klinghammer, Jürgen 8b Ph, M, BK
Kraft, Alexander 6a E, Ge, GL, KM, ITG
Kuchenmeister, Katharina --- D, E, kR
Lamoth, Miriam --- D, Ek, GL
Link, Anna --- D, Sp, kR, Et
Lipproß, Sandra 13 (Bio) Bio, E, D
Löhfelm, Gerhard --- BK, DS
Lustenberger, Thorsten 9d E, Sp
Mäder, Thorsten 8d Mus, E
Märtens, Dr. Patrick 11 (M) M, Sp
Meier-Schultz, Susan --- D, F
Merziger, Gerhard --- Sp, Ek, GL
Mikolaiski, Dr. Friederike 7a Ch, Ph
Münch, Bianca 11 (E) E, D
Mürtz, Alexander 6c M, Ph
Nguyen, Martina --- M, Bio
Nockel, Kathrin --- BK, D
Pesch, Luca --- Mus, Ge, GL, Et
Rebl, Werner --- BK, F, D
Reiber, Holger 12 (M) Ch, M
Rindt, Ursula 8b eR, Et, Lat, GL
Rith, Volker 9b kR, Et, Sk, GL
Rosenbaum, Nik --- M, Sp
Sattler, Marion --- D, Bio
Schäfer, Timo 8a M, Ch, Ph
Schickle, Eva 5a BK, Sk, GL
Schmitt, Julia --- E, M
Schöller, Kevin --- kR, Et, Ge, GL
Scholz, Georg 9a Mus, GL
Schönberg, Sarah 13 (M) M, Sp
Schönborn, Benjamin 10b Lat, Ge, GL
Schwartz, Mirco --- BK, Ge, GL
Schwarz, Siegfried 13 (D) D, Ge, GL, KM
Seckler-Vetter, Katja 6d D, Ge, GL, DS
Sosna, Birgit --- E, Lat, GL
Stenger, Kerstin 8d Bio, E
Strippoli, Luigi 7b E, F
Thiel, Jens 7d Ph, Sp
Traumann, Johannes 9c E, Mus
Trierweiler, Marcel 5d Lat, Ge, Sp, GL
Tullius, Marco --- Sp, Bio
Völkner, Dr. Michaela --- Bio, Ch
Wagner, Patricia 13 (Bio) Bio, Ch
Wiegand, Christine --- M, Inf, ITG, KM
Ziegler, Georg 10c Mus, Ge, GL
Zinß, Lisa 6c D, kR, Et, Ge, GL

Referendare

Referendarin/Referendar Fächer
Bartholmes, Rebekka D, E
Kauer, Raphael Bio, Sp
Keil, Julia E, Ch