Kollegium

Kollegium der IGS Stromberg

 

Wir haben keine festgelegten Sprechstunden; bitte vereinbaren Sie bei Bedarf individuelle Gesprächstermine mit den Kolleginnen und Kollegen.

Lehrkraft Klassenleitung Fächer
Albrecht, Hannah --- Bio, GL, Öko, Sk
Beuscher, Stefan 7b M, Sp
Bewersdorf, Katja --- D, DS, Ge, GL, Sk
Bittmann, Eva --- Bio, D, E, Öko
Boerckel, Dr. Cathrin --- E, Lat
Ciriminna-Thielmann, Elda 11 (D) BK, D, DS, HwK
Detemple, Liza 5b D, E
Dewenter, Valentina 13 (M) M, Ph
Dierstein, Antonia 13 (D) D, Et
Doetsch, Martina 9c Et, ITG, kR, M
Dörrschuck, Kai 8b D, Ge, GL
Düllmann, Dirk 7d ITG, M, Ph
Faustmann-Braun, Heike --- eR
Fenten, Dieter --- GL, E, Ek, Et, kR
Flachs, Johanna --- Bio, D, F, Öko
Freese, Carsten --- D, DS, Et
Frey, Martina --- D, Ek, Ge, GL
Friederich, Sandra 8b Et, eR, GL, M, Sk
Gabel, Fabienne --- D, Sp
Gehrlein, Eva 7c D, E
Gerhardt-Göttel, Angelina --- GL, Sk, Sp
Grambow-Chihab, Catherine 8a D, E
Harder, Patricia --- F
Haslinger, Carolin --- GL, Sk, Sp
Hedderich, Kristin 5c DS, E, Ge, GL
Hehn, Christine --- BK, Ek, GL, M
Hellmeier, Anke 12 (Bio) Bio, Ek, GL, Öko
Herziger, Lara --- D, E, GL, ITG, Sk
Hillmann, Nina 6c Bio, E, Öko
Hilsbos, Sarah 13 (E) D, E
Jacoby, Jürgen --- Ch, M, Öko
Jansing, Lea 6b F, Sp
Jung, Susanne --- Bio, Sp, Öko
Kaucher, Jutta --- D, Ge, GL, M, Sk
Klaperski, Karin 7d Et, GL, kR
Klinghammer, Jürgen 8a BK, HwK, M, Ph
Kolling, Franziska --- BK, E, HwK
Kraft, Alexander 6a E, Ge, GL, ITG
Kraft, Majella --- Bio, DS, Ek, GL, Sp
Krusch, Tjaard --- E, Sp
Kuchenmeister, Katharina --- D, E, Et, kR
Lamoth, Miriam 10a D, Ek, GL
Langer, Britt 6d Bio, Ch, Öko
Link, Anna 10b D, Et, kR, Sp
Linkenbach, Rahel 13 (Bio) Bio, E, Öko
Lipproß, Sandra 7a Bio, D, E, Öko
Löhfelm, Gerhard --- BK, DS, HwK
Lustenberger, Thorsten 10d E, Sp
Mäder, Thorsten 6b E, Mus
Märtens, Dr. Patrick 12 (M) M, ITG, Sp
Merziger, Gerhard 9a Ek, GL, Sp
Metz, Christina 5b D, E
Mikolaiski, Dr. Friederike 7a Ch, Öko, Ph
Münch, Bianca 12 (E) D, E
Mürtz, Alexander 5d M, Ph
Nguyen, Martina 5a Bio, M, Öko
Pawlowitz, Luca --- Bio, Ek, Ge, GL, Öko
Pesch, Luca 10c Et, Ge, GL, Mus
Reiber, Holger 9d Ch, M, Öko
Rindt, Ursula --- Et, eR, GL, Lat
Rith, Volker 5c Et, GL, kR, Sk
Sagawe-Krusch, Ulrike --- D, F
Schäfer, Timo 6d Ch, M, Ph, Öko
Scheubert, Katharina --- BK, Et, HwK, kR
Schickle, Eva 5a BK, GL, HwK, Sk
Schmitt, Julia 11 (M) E, M
Schöller, Kevin -- Et, Ge, GL, kR
Scholz, Georg 7b GL, Mus
Schönberg, Sarah 8d ITG, M, Sp
Schönborn, Benjamin 6c Ge, GL, Lat
Schwarz, Siegfried 12 (D) D, Ge, GL, ITG
Seckler-Vetter, Katja 6a D, DS, Ge, GL
Seemann, Ann-Kristin --- Ch, M, Öko
Sosna, Birgit --- E, GL, Lat
Stenger, Kerstin 11 (Bio) Bio, E, Öko
Stolz, Stefan 8c Ch, ITG, Öko, Sp
Strippoli, Luigi 11 (E) E, F
Thiel, Jens 7c Ph, Sp
Trierweiler, Marcel 9b Ge, GL, Lat, Sp
Tullius, Marco --- Bio, Öko, Sp
Wagner, Patricia 8d Bio, Ch, Öko
Ziegler, Georg 8c Ge, GL, Mus
Zinß, Lisa 5d D, Et, Ge, GL, kR

Referendare

Referendarin/Referendar Fächer
Blum, Marcel Bio, E
Heyer, Florian D, Sp
Kochhan, David M, Sp